Infiintare asociatie de proprietariDocumente necesare :

– Copie CI/pasaport membri fondatori(minim 3) ;
– Copie contract spatiu pentru sediul asociatiei ;
– Datele de identificare ale (co)proprietarilor sediului ;
– varianta pentru denumirea asociatiei

Dosarul ce urmeaza sa fie inregistrat la judecatorie trebuie sa contina urmatoarele :

– Doua cereri tip ;
– Statutul asociatiei de proprietari si tabelul nominal cu semnaturi ;
– Actul constitutiv si tabelul nominal cu semnaturi ;
– Acordul de asociere si anexa cu tabelul nominal cu proprietarii membri ;
– Procesul-verbal al adunarii generale de constituire si tabelul cu semnaturile celor care au participat la aceasta ;
– Copie de pe inchierea de la Judecatorie cu inscrierea in cartea funciara a actului de proprietate al unui membru al asociatiei de proprietari ;
– Copie de pe incheierea de la Judecatorie cu inscrierea in cartea funciara a cladirii si procesul-verbal de predare-primire a mijloacelor materiale si banesti.

Share Button