Infiintare fundatieProcedura infiintarii:

• patrimoniul initial trebuie sa includa bunuri in natura sau in numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie;

• stabilirea Actului Constitutiv si a Statutului care trebuie sa indeplineasca anumite conditii in ceea ce priveste elementele de continut ;

• redactarea si autentificarea Statutului si a Actului Constitutiv – 6 exemplare originale ;
• inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor ;

• legalizarea incheierii civile;

• pentru obtinerea certificatului de inregistrare fiscala trebuie depus un alt dosar la Administratia Finantelor Publice de care apartine sediul, care sa cuprinda:

– doua formulare completate
– copie act constitutiv
– copie statut
– copie hotarare judecatoreasca
– copie certificat de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor
– un timbru fiscal

Share Button