Inregistrare si autorizare punct de lucruActe necesare inregistrare, autorizare punct de lucru:

  • Hotararea Adunarii Generale
  • Act Constitutiv Actualizat
  • Delegatie
  • Copie Contract Spatiu – al locatiei in care se va afla punctul de lucru (cu datele de identificare ale proprietarilor)
  • Contractul de Inchiriere/comodat pentru punctul de lucru vizat de catre Administratia Finantelor Publice.
  • Acordul vecinilor
  • Termenul de solutionare este de 5-10 zile (pt. Bucuresti si Ilfov)

Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii

Tariful este de 200 lei pentru o societate cu doi asociati ( nu se percepe TVA)

Share Button