22nd Nov 2014

Locuinta familiei in noul Cod Civil

Un element de noutate in noul cod civil este reprezentat de Locuinta familiei institutie reglementata in art. 321-324 din noul Cod Civil, fiind definita ca “locuinta comuna a sotilor sau, in lipsa, locuinta sotului la care se afla copiii”(art. 321 alin. 1, C. civ. ). Pentru ca dispozitile referitoare la locuinta familiei sa isi faca aplicare este necesara ca notarea in cartea funciara a locuintei familiei, ea putand fi ceruta de oricare dintre soti, chiar daca nu este proprietarul imobilului.

Existenta notarii in Cartea Funciara a Locuintei familiei presupune ca ori de cate ori se doreste incheierea unui act prin care care sa afecteze Locuinta faniliei sa fie nevoie de consimtamantul ambilor soti, chiar daca numai unul dintre soti este proprietar exclusiv al imobilului. De asemenea si in privinta bunurilor ce mobileaza sau decoreaza locuinta familiei este necesar consimtamantul scris al sotului neproprietar, in sensul in care un sot nu poate deplasa aceste bunuri din locuinta familiei si nu poate dispune de acestea fara acordul scris al celuilalt sot.

In cazul in care un sot refuza in mod nejustificat sa-si dea consimtamantul scris la incheierea actelor de folosinta sau de dispozitie privind locuinta familiei sau bunurile ce o mobileaza sau decoreaza, art 322 alin 2 C. civ, prevede in acest sens posibilitatea sotului indreptatit sa sesizeze instanta de tutela pentru autorizarea actului.

Sanctiunea actului incheiat fara consimtantul scris al celuilalt sot, o reprezinta nulitatea relativa a acestuia. In acest sens, sotul care nu si-a dat acordul la incheierea actului poate cere anularea acestuia in termen de un an de la data la care a luat la cunostinta despre incheierea actului, dar nu mai tarziu de un an de la incheierea regimului matrimonial.

Un alt element de noutate adus de Codul civil este stabilirea unor drepturi speciale ale sotilor in cazul in care locuinta este detinuta in temeiul unui contract de inchiriere. Astfel, conform art 323 C. civ, fiecare sot are un drept locativ propriu chiar daca numai unul dintre soti este titularul contractului ori contractul a fost incheiat inainte de casatorie. Totodata, dispozitiile art 322 C. civ sunt aplicabile si in cazul locuintei familiei ca obiect al contractului de inchiriere, prin urmare si in acest caz, pentru ca un sot sa poata deplasa sau sa poata dispune de bunurile ce mobileaza sau decoreaza locuinta, are nevoie de consimtamantul scris al celuilalt sot.

Art. 323 alin. (3) C. Civ. prevede ca in caz de deces al unuia dintre soti, sotul supravietuitor continua exercitarea dreptului sau locativ, daca nu renunta in mod expres la acesta.

Codul civil reglementeaza si situatia atribuirii beneficiului contractului de inchiriere la desfacerea casatoriei. In acest sens art. 324 alin 1, prevede ca la desfacerea casatoriei, daca nu este posibila folosirea locuintei de catre ambii soti si acestia nu se inteleg, beneficiul contractului de inchiriere poate fi atribuit unuia dintre soti. Atribuirea acestui beneficiu este facuta de catre instanta de tutela, tinand cont de anumite criterii, si anume:

• interesul superior al copiilor minori

• culpa sotilor in desfacerea casatoriei

• posibilitatile locative proprii ale fostilor soti

Totusi sotul care va beneficia de contractul de inchiriere este obligat sa plateasca celuilalt sot o indemnizatie de instalare intr-o alta locuinta, cota ce poate fi imputata, la partaj, din cota bunurilor comune cuvenite sotului caruia i s-a atribuit beneficiul, doar daca desfacerea casatoriei nu a avut loc din culpa exclusiva a sotului ce urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie.

Reglementarea acestei institutii, a locuintei familiei, in noul Cod civil are ca scop ocrotierea institutiei casatoriei si a familiei, precum si protejarea interesului superior al copilului, prin sanctionarea actelor sotilor ce ar afecta stabilitatea locativa a familiei.

Totodata, aceste reglementari ingradesc dreptul de proprietate exclusiva al unui sot asupra bunurilor sale proprii, in ipoteza in care este vorba de locuinta familiei sau de bunurile care o mobileaza sau decoreaza.

Share Button

Leave a Reply

*

twelve − eleven =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.