Modificare Asociatie sau FundatiePentru inregistrarea oricarei modificari trebuie convocata AGA (in cazul unei asociatii) sau Consiliul Director (in cazul unei fundatii), conform regulamentului intern al organizatiei, pentru a lua la cunostinta modificarile ce vor fi aduse.

Procesul-verbal se va intocmi in 5 exemplare, semnate de toti participantii.

Documente necesare
– Noul Statut si/sau noul Act Constitutiv sau actul aditional autentificat/atestat si 6 exemplare originale ;
– Procesul-verbal autentificat ;
– Chitanta doveditoare a platii taxei de timbru si timbre ;
– Copie dupa vechile acte ;
– Copie hotarare judecatoreasca ;
– Certificatul de inscriere in original ;

Share Button