11th Jan 2018

1. Split TVA

Începând din anul 2018 aplicarea sistemului split TVA va fi obligatorie pentru plătitorii de TVA care au obligaţii TVA restante şi/sau aflaţi în insolvenţă, pentru restul companiilor platitoare de TVa urmand a fi optionala

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA care nu vor aplica sistemul vor avea obligaţia de a efectua plata defalcat pentru achiziţiile efectuate de la contribuabili care vor aplica sistemul.

2. Impozitul pe profit

Enumeram dintre prevederi:

Modificari privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor

Modificarea plafonului de venit aplicabil microîntreprinderilor prin cresterea acestuia la nivelul a 1.000.000 euro

Modificari privind impozitul pe veniturile persoanelor fizice şi contribuţiile sociale

– Transferul contribuţiilor în sarcina angajatului

– Reducerea cotei de impozitare de la 16% la 10% pentru cele mai multe tipuri de venituri;

– Creşte nivelul deducerilor personale aplicabile veniturilor din salarii;

– Cresterea contribuţiilor sociale datorate de angajaţi la 35%,

– Scaderea contributiilor sociale datorate de angajatori pentru condiţii normale de muncă la 2,25%. Suplimentar, în cazul condiţiilor deosebite şi speciale de muncă, angajatorii datorează o contribuţie de asigurări sociale în cotă de 4%, respectiv 8%.

– Persoanele care realizeaza venituri din desfăşurarea de activităţi independente vor datora contribuţia de asigurări sociale în cotă de 25% prin raportare la un venit ales cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară.

– Pentru persoanele care realizeaza venituri din investiţii sau din alte surse, precum si alte venituri (de exemplu, salarii, pensii) este eliminată excepţia de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

3. Taxa pe valoarea adăugată

Autorităţilor fiscale li se permite să refuze agenţilor economici deducerea TVA doar dacă, după administrarea mijloacelor de probă prevăzute de lege, pot demonstra dincolo de orice îndoială că agentul economic ştia sau ar fi trebuit să ştie că tranzacţia în cauză făcea obiectul unei fraude TVA care a intervenit în amonte sau în aval în lanţul tranzacţional.

Share Button

Leave a Reply

*

nine + 7 =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.