Revocare administratorActe necesare revocare, schimbare, numire administrator :

  • Hotararea Adunarii Generale
  • Act Aditional/Decizie Asociat Unic
  • Act Constitutiv Actualizat
  • Delegatie
  • specimenul de semnatura al noului administrator

Termenul de solutionare este de 5-10 zile (pt. Bucuresti si Ilfov)

Se impune prezenta asociatului/asociatilor, a stampilei societatii si copii ale tuturor actelor societatii

Tariful este de la 200 lei ( nu se percepe TVA)

Share Button