8:00 - 18:00

Program de lucru : Luni - Vineri

0722.819.777

Suna pentru o evaluare gratuita

Facebook

LinkedIn

en_GBro_RO

Posibilitatea avocatilor de a efectua procedura de informare cu privire la mediere

Casa de Avocatura Burlacu > Mediere  > Posibilitatea avocatilor de a efectua procedura de informare cu privire la mediere

Posibilitatea avocatilor de a efectua procedura de informare cu privire la mediere

Conform unui proiect de lege trimis spre promulgare catre Presedintele Romaniei avocatii vor avea posibilitatea de a realiza procedura obligatorie de informare cu privire la mediere.

Astfel urmeaza sa se modifice Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4 din 30 ianuarie 2013 in sensul in care dupa articolul VI se introduce un nou articol, articolul VI1 cu urmatorul cuprins:

„Art. VI1 . – Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

3 1. La articolul 2, dupa alineatul (12 ) se introduc doua noi alineate, alineatele (13 ) si (14), cu urmatorul cuprins:

«(13 ) Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizata de catre judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atesta în scris.

(14 ) Serviciile prestate conform dispozitiilor alin. (1) sialin. (11) sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita.»Conform unui proiect de lege trimis spre promulgare catre Presedintele Romaniei avocatii vor avea posibilitatea de a realiza procedura obligatorie de informare cu privire la mediere.

Astfel urmeaza sa se modifice Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4 din 30 ianuarie 2013 in sensul in care dupa articolul VI se introduce un nou articol, articolul VI1 cu urmatorul cuprins:

„Art. VI1 . – Legea nr. 192/2006 privind medierea siorganizarea profesiei de mediator, publicata în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

3 1. La articolul 2, dupa alineatul (12 ) se introduc doua noi alineate, alineatele (13 ) si (14), cu urmatorul cuprins:

«(13 ) Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizata de catre judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atesta în scris.

(14 ) Serviciile prestate conform dispozitiilor alin. (1) sialin. (11) sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sauorice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita.»Conform unui proiect de lege trimis spre promulgare catre Presedintele Romaniei avocatii vor avea posibilitatea de a realiza procedura obligatorie de informare cu privire la mediere.

Astfel urmeaza sa se modifice Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4 din 30 ianuarie 2013 in sensul in care dupa articolul VI se introduce un nou articol, articolul VI1 cu urmatorul cuprins:

„Art. VI1 . – Legea nr. 192/2006 privind medierea siorganizarea profesiei de mediator, publicata în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

3 1. La articolul 2, dupa alineatul (12 ) se introduc doua noi alineate, alineatele (13 ) si (14), cu urmatorul cuprins:

«(13 ) Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizata de catre judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atesta în scris.

(14 ) Serviciile prestate conform dispozitiilor alin. (1) sialin. (11) sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sauorice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita.»

Tags:

No Comments

Leave a Comment