8:00 - 18:00

Program de lucru : Luni - Vineri

0722.819.777

Suna pentru o evaluare gratuita

Facebook

LinkedIn

en_GBro_RO

1 Octombrie 2021 data  limita pentru depunerea declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice

Casa de Avocatura Burlacu > Uncategorized  > 1 Octombrie 2021 data  limita pentru depunerea declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice

1 Octombrie 2021 data  limita pentru depunerea declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice

Oficiul Național al Registrului Comerțului a informat, Joi 9 Septembrie 2021, ca la data de 1 Octombrie 2021 se împlinește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor şi fundațiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarii reali pentru societățile înregistrate în registrul comerțului până la data intrării în vigoare a legii referite, cu excepția celor prevăzute la art. 56 alin. (11), este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Registru Comertului recomanda persoanelor interesate, pentru a evita apariția unor erori la înscrierea datelor din declarațiile pe proprie răspundere în Registrul Beneficiarilor Reali, ca aceste declaratii sa  fie tehnoredactate.

Declarația privind beneficiarii reali se poate face sub formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la Oficiul Registrului Comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă şi curier.

Recomandam transmiterea cererilor de depunere a declarațiilor privind beneficiarii reali să se facă în principal prin portalul de servicii al ONRC. De asemenea, declarațiile se pot depune prin e-mail sau prin corespondență (poștă/curier).

Declarația anuală privind beneficiarii reali se poate depune și personal la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde persoana juridică are sediul social, în spații special amenajate în acest sens.

 

Atragem atentia ca nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarilor reali constituie contravenție se sancționează cu amendă.

De asemenea dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății asa cum  rezulta  din dispozitiile art. 57 din Legea nr. 129/2019.

 

No Comments

Leave a Comment