8:00 - 18:00

Program de lucru : Luni - Vineri

0722.819.777

Suna pentru o evaluare gratuita

Facebook

LinkedIn

en_GBro_RO

CONTRACT DE COLABORARE

Casa de Avocatura Burlacu > CONTRACT DE COLABORARE

Între:
SC ………………………………………………………………………………………………………………………………… cu sediul în ……………………………………………………………………………………………………………………….. având certificat de înmatriculare nr. ……………………………. C.F. ……………………………… reprezentată de ……………………………………………… având funcţia de ………………………………………….

şi

SC ………………………………………………………………………………………………………………………………… cu sediul în ……………………………………………………………………………………………………………………….. având certificat de înmatriculare nr. ……………………………. C.F. ……………………………… reprezentată de ……………………………………………… având funcţia de ………………………………………….

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în vânzarea de bilete de transport pe ruta – x – y – z cu plecare în zilele de joi, vineri şi sâmbătă.

Art. 2 Vânzarea şi/sau rezervarea biletelor de transport se face cu respectarea dispoziţiilor legale şi a celor din prezentul contract.

2. OBLIGAŢIILE COMISIONARULUI

a) Comisionarul se obligă:
– să vândă biletele primite
– să raporteze toate solicitările de rezervare primite de la clienţi prin telefon sau fax
– să evidenţieze prin decont şi să vireze contravaloarea biletelor vândute prin cont bancar sau numerar
– să respecte interesele firmei şi să nu întreprindă acţiuni care ar putea leza sarcinile acesteia
– toate sumele încasate de comisionar din vânzarea biletelor sunt şi rămân în proprietatea SC …………………………………………………………………………

Încheiat astăzi …………………….. în 2 (două) exemplare fiecărei părţi revenindu-i câte un exemplar.