8:00 - 18:00

Program de lucru : Luni - Vineri

0722.819.777

Suna pentru o evaluare gratuita

Facebook

LinkedIn

en_GBro_RO

CONTRACT DE LICENTA

Casa de Avocatura Burlacu > CONTRACT DE LICENTA

Art. 1. Parti contractante:
1. S.C. …………… din …………, str. …………, nr. …, bloc …, ap. …, inregistrata la Registrul Comertului sub nr., cont curent ………, deschis la ………… reprezentata prin ………….., in calitate de proprietar al brevetului de inventie, denumita in continuare LICENTIATOR
si
2. S.C. ……………… din ……….., str. …………, nr. …., ap. …., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………………. cont curent, deschis la …………….., reprezentata prin …………….., in calitate de ………….., denumita in continuare LICENTIAT.
Art. 2. Obiectul prezentului contract il constituie acordarea licentiatului a dreptului de folosire a licentei de fabricare a …………………., al carei proprietar este licentiatorul.
Art. 3. Prezentul contract se incheie pentru un termen de …………. .
Art. 4. Valoarea pentru care se acorda dreptul de folosire a licentei este de ……………….. si consta in valoarea de vanzare si in redevente lunare platite licentiatorului in procent de …% din profitul obtinut de licentiat din vanzarea produselor fabricate sub licenta.
Art. 5. Obligatiile licentiatorului:
– Sa achite valoarea dreptului de folosire a licentei;
– Sa respecte caracteristicile produselor pentru a caror fabricare detine drept de folosire a licentei;
– Sa obtina, in tara sa de origine toate autorizatiile necesare fabricarii produselor la care se refera licenta;
– Sa respecte termenele de plata.
Art. 6. Obligatiile licentiatului:
– Sa acorde asistenta tehnica licentiatului pentru fabricarea produselor respective prin reprezentanti imputerniciti;
– Sa nu acorde altui producator din tara de origine a licentiatului, dreptul de folosire a licentei pentru fabricarea produselor care fac obiectul prezentului contract;
Art. 7. Valoarea licentei de folosire a dreptului de fabricare a produselor specificate se va achita la data de ………………. .
Plata redeventelor lunare va incepe din prima luna de vanzare a produselor care au fost fabricate sub licenta care face obiectul prezentului contract.
Art. 8. Litigiile decurgand din interpretarea si executarea prezentului contract, care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, vor fi supuse instantelor judecatoresti competente.
Art. 9. Prezentul contract se reziliaza de drept de catre oricare dintre parti daca cealalta parte nu isi respecta obligatiile contractuale.

LICENTIATOR,
LICENTIAT,